Døme på folkeharper eg byggjer.

Celtic harpe. Fire oktaver, syntetiske strengar. Bygd med canadisk barlind og heiltre kvartskore gran.


Small celtic harp. Four octaves. Solid spruce soundboard, yew soundbox, pillar and neck.

Stor neo irsk harpe laga i heiltre lønn,med messingstrengar. Bygd på oppdrag frå profesjonell harpist Kjersti Vindal. 


Large "neo-irish" harp with brass strings. Soundboard, pillar and neck, all maple.


Kjersti testar ut harpa.